Læger

Der er faste læger i alles Lægehus Kalundborg. Når disse holder ferie, sørges der for, at der er en anden læge i klinikken, således vi ikke behøver holde ferielukket.

De faste læger er:

Valdemar, speciallæge i almen medicin

Henrik, speciallæge i almen medicin

Kim, speciallæge i almen medicin